Cartes


Benvolguts senyors/as:

En referencia al Vot de Censura presentat a la presidente de la Federació Esportiva Catalana de Twirling, els informem dels punts a tractar i de les persones que han estat convocades per l´UFEC, a l’acte de constitució de la Mesa del Vot de Censura: 

 1. Seu i data: locals de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Rbla. Catalunya 81, pal. Barcelona 08008), dimecres 22 de juny a les 17.30h.
 2. Persones convocades:
 • a)Per part de la Junta Directiva actual: Sra. Nuria Pla Tolda i Sr. Ramón Cunillera Aragon 
 • b)Per part dels sol-licitants del Vot de Censura: Sr. Rafael Rodrigo Garcia i Sra. Angels Torras Alonso 
 • c)Per part de la Ufec: Sr. Jordi de Amilibia Estrany 

3. Ordre del Dia:   

 • a)Constitució de la Mesa del Vot de Censura 
 • b)Revisió dels requisits formals de la sol-licitud del Vot de Censura 
 • c)Tràmits procedimentals 

Atentament. 

F.E.C.T.  


Amposta a 7 de Juny de 2011 

A l’atenció del C. T. Tortosa 

Benvolguts Sr. President: 

El motiu de la present, es per a comunicar que els membres assistents de la Junta directiva de la Federació, al Campionat de Catalunya en Badalona el passat dia 4 de Juny, van valorar la difícil situació econòmica en que es troba en aquest moment la Federació i la manca de liquides para poder fer front a les despeses que comporta aquesta mateixa Competició i també la del proper Catalunya Base dels dies 18 i 19 de Juny. 

Van acordar: 

 • 1er. que el proper Campionat de Catalunya Base, seria organitzat per la pròpia Federació i que tots els beneficis obtinguts serien invertits en pagar les despeses de la pròpia Competició, per a liquidar les despeses de la que estàvem fent en aquell mateix moment i per acabar de liquidar als jutges els desplaçaments que tenen pendent de cobrar de les anteriors competicions de la temporada 2011
 • 2º Comunicar al C.T. Tortosa la decisió tan aviat com tinguem un pavelló para organitzar-lo.
 • 3 er. Comunicar immediatament desprès a tots els clubs de la Federació aquesta decisió.

Per aquest motiu li fem arribar aquesta carta, per tal de que tingué el temps suficient per a poder anul·lar al corresponent estament la petició que en el seu dia va fer de les instal·lacions esportives. 

Esperem que pugeu entendre que aquesta decisió no ha estat facil per a nosaltres sinó tot el contrari, i que la FECT te una sola prioritat, els atletes i per ells farem el que cal per tal de complir amb les seves il·lusions. 

Atentament 

Nuria Pla Tolda
Presidenta F.E.C.T. 


 

   

   

   

Benvolgut/da President/a Sra. Núria Pla Toldà,
  

Voldria comunicar-vos que la llista d’organitzacions catalanes membres d’organitzacions internacionals, en la qual consta la vostra entitat, ha assolit la xifra de 250 entitats registrades. Podeu consultar la llista en el web d’Afers Exteriors i Cooperació del Departament de la Vicepresidència. 

 Aquest nombre d’organitzacions no s’hauria pogut aconseguir sense la col·laboració d’entitats com la vostra. Us ho agraïm com a Govern i us ho voldria també agrair assumint la veu de totes les entitats que han pogut servir-se d’aquesta llista per acreditar públicament la projecció internacional de la societat civil catalana, per acreditar davant d’organitzacions i d’institucions internacionals com la nostra catalanitat l’entenem indestriablement lligada a la internacionalitat de la nostra manera de veure i d’actuar. 

 Volem agrair-vos doncs i felicitar-vos, alhora que encoratjar-vos a seguir i millorar la comunicació entre nosaltres a fi d’optimitzar la col·laboració entre el Govern i la societat civil, per fer de la internacionalitat un indicador inequívoc del progrés i de la maduresa de la societat catalana. 

 Molt cordialment, 

  

 Ignasi Doñate i Sanglas
 Director
Barcelona, 22 de novembre de 2010  

 Joana Muñoz Téllez 

 Projecció Internacional d’Organitzacions CatalanesAfers Exteriors i Cooperació
Departament de la Vicepresidència
Generalitat de Catalunya
Via Laietana,14    08003 Barcelona 

 

Els comentaris estan tancats.